Студентська рада коледжу

Коршун Захар Володимирович

Голова Студентської Ради коледжу

Студентська рада Миколаївського юридичного фахового коледжу – команда ініціативних, творчих та самовідданих студентів, які працюють з єдиною метою: «На благо коледжу та студентів!».

Самоврядування коледжу має на меті сприяти сумлінному виконанню студентами своїх обов’язків, захищати їхні законні права та інтереси, а також створювати умови для творчого й інтелектуального розвитку, для самореалізації в інтересах особистості, суспільства і держави.

Студентська рада діє на основі принципів добровільності, демократичності, законності та гласності і виражає інтереси всіх студентів коледжу, незалежно від раси, політичних, релігійних та інших переконань, статі, етнічного та соціального походження, громадянства, майнового стану, місця проживання, мовних або інших ознак.

У своїй діяльності студрада керується чинним законодавством України, інструкціями Міністерства освіти і науки України, Положенням про юридичний коледж, Положенням про студентське самоврядування.

Для забезпечення умов всебічного і вільного розвитку особистості студрада спрямовує свою діяльність за різними напрямками: науково-дослідницьким, навчально-виховним, культурним, спортивним, зовнішнього співробітництва тощо.

Студентська рада сприяє встановленню гармонійних відносин з адміністрацією коледжу та педагогічним колективом і захищає права й інтереси студентів.

Студентська рада коледжу плідно співпрацює з вищим навчальним закладом Миколаївським навчально-науковим інститутом права НУ «ОЮА», представляє коледж у місцевих, регіональних і всеукраїнських студентських та молодіжних організаціях, що надає можливість встановлення нових контактів, реалізації спільних проектів, обміну досвідом.

Представники студентського самоврядування скеровують свою роботу та вільний час для того, щоб захищати права та інтереси студентів, звертатися з пропозиціями, заявами та клопотаннями від імені студентів до адміністрації університету, допомагати вирішувати будь-які проблеми , підтримувати, заохочувати та запалювати серця тих, хто прагне до творчого самовираження, удосконалення себе.

Дар‘я Торговицька

Голова Студентської Ради НУ "ОЮА"