Ректорат

Сергій Васильович КІВАЛОВ

Президент НУ «ОЮА», академік НАПрН України,
доктор юридичних наук, професор,
Заслужений юрист України

Віктор Євстафійович ЗАГОРОДНІЙ

Ректор Національного університету “Одеська юридична академія”, кандидат юридичних наук, професор,
Заслужений юрист України

Глеб Олегович КУБРАК

Голова Апарату президента

Мінас Рамзесович АРАКЕЛЯН

Перший проректор,
доктор юридичних наук, професор,
Заслужений юрист України

Галина Олексіївна УЛЬЯНОВА

Проректор з навчальної роботи,
доктор юридичних наук, професор

Володимир Васильович ЗАВАЛЬНЮК

Проректор з навчально-методичної та виховної роботи,
доктор юридичних наук, професор,
Заслужений юрист України

photo_2022-09-10_15-58-39

Андрій Олександрович НЕУГОДНІКОВ

Проректор з міжнародних зв’язків, кандидат юридичних наук, доцент

Валентин Андрійович ФЕДОРОВ

Проректор з навчально-інноваційної діяльності, кандидат юридичних наук, доцент, Заслужений юрист України