Кафедра загальнотеоретичної, конституційної та цивілістичної юриспруденції

Персоналії

Минькович-Слободяник Олена Василівна

Завідувач кафедри, кандидат юридичних наук, доцент

Викладає навчальні дисципліни «Загальнотеретичну юриспруденцію» ,«Земельне право», «Екологічне право», «Аграрне право», «Природноресурсове право».

Сфера наукових інтересів охоплює загальну теорію держави і права, аграрне право, екологічне право. 

Фасій Богдан Володимирович

кандидат юридичних наук, доцент

Викладає: Концепт приватного права в умовах інтеграційних процесів в Україні, Концепт приватного і публічного права в умовах інтеграційних процесів, ІТ-право та інформаційна безпека.
Сфера наукових інтересів: Римське право, приватне право, теорія цивільного права, подолання прогалин, ІТ-право, інформаційна безпека.

Мазіна-2

Мазіна Олена Олександрівна

Доцент кафедри, кандидат юридичних наук

Викладає дисципліни: Право інтелектуальної власності, Корпоративне право, Цивільне та сімейне право, Цивільний процес, Виконавче провадження.

Сфера наукових інтересів: Цивільне право, цивільний процес, право інтелектуальної власності.

Завальнюк Сергій Володимирович

Кандидат юридичних наук, доцент

Викладає: Цивільне та сімейне право, Договірне право, Зобов‘язання відшкодування шкоди.

Сфера наукових інтересів: Приватне право, теорія цивільного права, подолання прогалин.

Прогонюк Людмила Юріївна

к.ю.н., доцент

Викладає: «Трудове право», «Право соціального забезпечення», «Міжнародне право», «Проблеми міжнародного права».
Сфера наукових інтересів: сучасні тенденції розвитку трудових прав в Україні, проблеми правового регулювання окремих інститутів трудового права, право соціального забезпечення.

Викладає такі дисципліни: «Цивільне та сімейне право», «Сімейні правовідносини», «Підтримка державного обвинувачення», «Нагляд прокурора на досудовому розслідуванні». 

Сфера наукових інтересів охоплює цивільне та сімейне право, особливості здійснення та захисту особистих немайнових прав.

Викладає дисципліни: «Господарське право України», «Господарське процесуальне право», «Податкове право України», «Фінансове право», «Економічна безпека», «Морське право».

Має публікації з питань антимонопольного законодавства, податкового права, зокрема досліджувала питання спрощеної системи оподаткування, прав громадян на відмову від присвоєння ідентифікаційного номеру за релігійними переконаннями, модернізацїї органів ДПС України, банкрутства.

Викладає дисципліни: Цивільне право України, Конституційне право України, Захист прав споживачів.

Сфера наукових інтересів охоплює цивільне та сімейне право