Кафедра кримінального права та інших кримінально-правових дисциплін

Персоналії

Козаченко Олександр Васильович

доктор юридичних наук, професор, завідувач кафедри кримінального права та інших кримінально-правових дисциплін

Дисципліни, які викладає: Кримінальне право: Загальна та Особлива частини, Сучасні проблеми Загальної частини кримінального права,  Досудове розслідування, Судове провадження.

Основні сфери наукових інтересів – новітні підходи при дослідженні актуальних проблем сучасного кримінального права, кримінального процесу, кримінології, культуро-антропологічний підхід до визначення суттєвих властивостей кримінального права в цілому і кримінальної відповідальності зокрема, кримінально-правові заходи

Чорнозуб Лариса Василівна

доцент кафедри, кандидат юридичних наук

Дисципліни, які викладає: Кримінально-виконавче право.

Основні сфери наукових інтересів – кримінальна відповідальність за ухилення від відбування покарання, не пов’язаного з позбавленням волі, попередження злочинності неповнолітніх, співпраця України та ЄС із запобігання та боротьби з нелегальною міграцією.

Мусиченко О.М.

Мусиченко Ольга Михайлівна

старший викладач кафедри

Дисципліни, які викладає: Кримінальний процес, Кримінальне право зарубіжних країн, Права людини в сфері кримінальної юстиції, Кримінологія.

Основні сфери наукових інтересів – кримінальний закон, якість та ефективність кримінального закону, мова кримінального закону, зрозумілість кримінального закону, законодавча техніка кримінального закону. З 2016 р. навчається в аспірантурі Національного університету «Одеська юридична академія» спеціальність 081 «Право», спеціалізація «Кримінальна юстиція».

FD8D5C1C-4BB0-413D-BD86-551770A39C6C

Василяка Олеся Костянтинівна

кандидат юридичних наук, доцент

Дисципліни, які викладає: Кваліфікація злочинів проти громадського порядку та громадської безпеки, Кваліфікація злочинів у сфері економіки, Злочини проти основ національної безпеки.

Основні сфери наукових інтересів – проблемні питання визначення об’єктивної сторони злочинів. Кримінально-правовий аналіз незаконних дій з комерційно цінною інформацією з обмеженим доступом. Проблемні питання кваліфікації злочинів.

Кузьмін Едуард Едуардович

кандидат юридичних наук, доцент

Дисципліни, які викладає: Кримінальне право, Кримінальне право зарубіжних країн, Конвенційні злочини: проблеми визначення та імплементації, Кваліфікація злочинів проти громадського порядку та громадської безпеки, Кримінально-правова характеристика злочинів, пов’язаних із терористичною діяльністю.

Основні сфери наукових інтересів – національне, зарубіжне, міжнародне кримінальне право, міжнародне гуманітарне та безпекове право.