Історія Інституту

Миколаївський навчально-науковий інститут права як структурний підрозділ Національного університету «Одеська юридична академія» є правонаступником Миколаївського вечірнього правового коледжу.

Миколаївський вечірній правовий коледж було засновано 1 жовтня 1993 р. на підставі рішення сесії Миколаївської обласної Ради народних депутатів № 3 від 15.10.1992 р.

Необхідність утворення навчального закладу була обґрунтована в регіональній комплексній програмі з профілактики злочинності в Миколаївській області на 1992-1994 р. потребою в підготовці кваліфікованих фахівців для роботи в правоохоронних органах, в державних установах, підприємствах, у підвищенні правової культури населення.

1 жовтня 1993 р. перші 192 студенти розпочали навчання на І курсі коледжу. Було відкрито дві спеціалізації: судово-правова та господарсько-правова за вечірньою формою навчання.

Коледж був самостійним навчальним закладом для підготовки фахівців зі спеціальності 5.060101 «Правознавство» з присвоєнням випускникам кваліфікації молодшого спеціаліста.

У 1996 р. було здійснено перший випуск студентів вечірньої форми навчання, 133 випускники одержали дипломи державного зразка. Цього ж року було відкрито відділення денного навчання.

У 1997 р. коледж отримав ліцензію за № 154674 серія ВПД-1 від 22.04.1997 р. на провадження освітньої діяльності, пов’язаної з наданням вищої освіти на рівні кваліфікаційних вимог до молодшого спеціаліста за напрямом 0601 «Право» спеціальність 5.060101 «Правознавство» з ліцензованим обсягом прийому 200 осіб відповідно до рішення ДАК.

В 1998 році на базі Миколаївського вечірнього правового коледжу наказом Міністерства освіти і науки України за №266 від 15.07.1998 р. було створено Миколаївський навчальний центр Одеської державної юридичної академії.

Створення Навчального центру дало змогу приступити до здійснення ступеневого варіанту навчання: випускники денної та заочної форм навчання, що отримували диплом молодшого спеціаліста, мали можливість продовжити навчання на IV курсі заочної форми навчання для подальшого отримання диплому юриста спеціаліста.

Наказом Міністерства освіти і науки України за № 397 від 21.08.2000 р. «Про створення комплексу Одеської національної юридичної академії» було створено нову структуру – Миколаївський комплекс ОНЮА на базі діючого Миколаївського навчального центру ОНЮА та ліквідованого ПТУ № 8. Академія, як правонаступник ПТУ-8 і Центру отримала на баланс ОНЮА будівлі, споруди і приміщення разом з матеріальними цінностями, які розташовані за адресою вул. Ген. Карпенка, 18.

Навчальний центр Миколаївського комплексу Одеської національної юридичної академії отримав необхідну матеріально-технічну базу для організації повноцінного навчально-виховного процесу.

Відповідно до розпорядження Кабінету Міністрів України від 28 липня 2010 року за № 1564-р «Про реорганізацію Одеської національної юридичної академії» та на виконання Указу Президента України від 2 вересня 2010 року за № 893/2010 Миколаївський комплекс ОНЮА перейменовано в Миколаївський комплекс Національного університету «Одеська юридична академія».
14.02.2013 р. ВСП «Миколаївський комплекс Національного університету «Одеська юридична академія» реорганізовано в ВСП «Миколаївський інститут права НУ «ОЮА».

27 листопада 2014 р. ВСП «Миколаївський інститут права НУ «ОЮА» було ліквідовано наказом ректора НУ «ОЮА» №4471-26 та створено Миколаївський інститут права НУ «ОЮА» без виокремлення.

27 липня 2022 р. Миколаївський інститут права НУ «ОЮА» був перейменований в Миколаївський навчально-науковий інститут права НУ «ОЮА» згідно наказу ректора №1501-26.

Сьогодні в Миколаївському навчально-науковому інституті права НУ «ОЮА» навчання здійснюється за денною та заочною формами (фаховий молодиший бакалавр, бакалавр, магістр). Є можливість вступу до аспірантури та докторантури.