Альманах наукових досліджень

Видання Альманаху наукових досліджень «Новітні кримінально-правові дослідження – 2020»

Протягом 20 останніх років 20 квітня в Національному університеті «Одеська юридична академія» відбувається непересічна подія – святкується день визнання НУ «ОЮА» флагманом юридичної освіти України і впливовим центром здійснення наукової діяльності. В цей день у 2000 році вишу був наданий статус Національного навчального закладу в якості визнаного та, відповідно до вимог сьогодення, таким що залишається, центром проведення фундаментальних юридичних досліджень в Україні. У нашому Університеті його Президентом, академіком Сергієм Васильовичем КІВАЛОВИМ, започаткована і постійно підтримується традиція – найбільш визначальні події святкувати проведенням наукових заходів, оскільки сучасний юридичний вищий навчальний заклад покликаний виступати центром розвитку сучасної юридичної науки.
Шанує традиції Університету і кафедра кримінального права та інших кримінально-правових дисциплін Миколаївського інституту права «НУ ОЮА», де протягом п’яти останніх років, у співробітництві з Миколаївським осередком Громадської організації «Всеукраїнська асоціація кримінального права», до дня святкування набуття вишем статусу Національного здійснюється підготовка щорічного видання – Альманаху наукових досліджень «Новітні кримінально-правові дослідження», бібліографічні метадані якого будуть проіндексовані в наукометричній базі Google Scholar. Не став винятком і 2020 рік.
Змістовно «Новітні кримінально-правові дослідження – 2020» складаються з двох частин. До першої групи наукових праць увійшли дослідження вже відомих фахівців у галузі кримінального права, наукові здобутки яких визнані не тільки в Україні, але й за її кордонами. І хоча жодна з розміщених у першій частині Альманаху публікація не претендує на завершене наукове дослідження, однак, безумовно, закладає підвалини подальших наукових звитяг для всіх, кому не байдужі проблеми генезису українського кримінального права.
Сторінки другої частини Альманаху вже традиційно віддані молодим науковцям, які роблять перші, але слід визнати, достатньо впевнені кроки на шляху осмислення власних наукових напрацювань. Безумовно, деякі з представлених наукових робіт молодих дослідників ще не виглядають бездоганними, їх структура інколи викликає нарікання, а деякі висновки потребують додаткової аргументації, однак, всі вони підкорюються загальній ідеї – зробити свій оригінальний та особистий внесок в пошук шляхів підвищення ефективності кримінально-правової охорони.
Саме таке поєднання досвіду та вагомості із завзятістю та оптимізмом відрізняє даний Альманах наукових досліджень. Обидві групи авторів об’єднує небайдужість до проблем і перспектив розвитку кримінального права в сучасних умовах розбудови соціальної і правової держави, яка повинна функціонувати на засадах верховенства права.
Організаційний комітет, редакційна колегія щиро вдячні всім, хто в умовах своєї повсякденної завантаженості, викликаної, у тому числі, і необхідністю зміни традиційного режиму діяльності у зв’язку із заходами, спрямованими на протидію поширенню пандемії, виявили бажання і знайшли можливість надати матеріали для даного видання. Зацікавленість з боку фахової наукової спільноти стверджує нас у бажанні продовжувати започатковане: надавати безкоштовні можливості всім, незалежно від наукових регалій, ділитися власними науковими здобутками, знайомитися з напрацюваннями своїх колег і приймати участь в дискусіях. Все це заради єдиної стратегічної мети – забезпечити розбудову сучасного Українського кримінального права, здатного вирішувати нагальні проблеми сьогодення із забезпеченням балансу інтересів людини, суспільства та держави.
Від імені оргкомітету та редакційної колегії

Олександр Козаченко

Завідувач кафедри кримінального права та інших кримінально-правових дисциплін Миколаївського інституту права НУ "ОЮА"

Голова Миколаївського осередку Громадської організації «Всеукраїнська асоціація кримінального права» доктор юридичних наук, професор