Ректорат

Сергій Васильович КІВАЛОВ

Президент НУ «ОЮА», академік НАПрН України,
доктор юридичних наук, професор,
Заслужений юрист України

Віктор Євстафійович ЗАГОРОДНІЙ

Ректор Національного університету “Одеська юридична академія”, кандидат юридичних наук, професор,
Заслужений юрист України

Валентин Андрійович ФЕДОРОВ

Голова Апарату президента,
кандидат юридичних наук, доцент,
Заслужений юрист України

Мінас Рамзесович АРАКЕЛЯН

Перший проректор,
доктор юридичних наук, професор,
Заслужений юрист України

Галина Олексіївна УЛЬЯНОВА

Проректор з навчальної роботи,
доктор юридичних наук, професор

Володимир Васильович ЗАВАЛЬНЮК

Проректор з навчально-методичної та виховної роботи,
доктор юридичних наук, професор,
Заслужений юрист України

В’ячеслав Олексійович ТУЛЯКОВ

Проректор з міжнародних зв’язків,
доктор юридичних наук, професор,
член-кореспондент НАПрН України,
Заслужений діяч науки і техніки України

Вадим Миколайович ПІДГОРОДИНСЬКИЙ

Проректор з навчально-інноваційної діяльності,
доктор юридичних наук, професор